دانلود پاورپوینت Oracle Security

پاورپوینت Oracle Security

فرمت:ppt

تعداد:۴۳ اسلاید

رابطه قدیم شرکت Oracle و سازمان CIA آمریکا تاثیر این رابطه در انتخاب مکانیزمهای امنیتی از آغاز نوع پیامهای خطا Oracle v.2 در سال ۱۹۷۹

select EMP_LAST_NAME
from EMLPOYEES;

Error at line 2:
ORA-00942 :table or view does not exist

دریافت این پیام در صورتی که دسترسی درست نباشد  امکان تشخیص برای مهاجم وجود ندارد (جدول موجود نیست یا دسترسی) در آن زمان دسترسی فیزیکی به کامپیوترها نیز مشکل بود

پاورپوینت Oracle Security

 

خرید
565 بازدید