درباره ما

ایمیل : jaberfekrazad@gmail.com

موبایل: ۰۹۱۱۸۱۷۷۲۲۶

در صورت عدم پاسخ دهی موضوع خود را پیامک کنید یا به پشتیبانی سایت تیکتک بزنید حتما پیگیری خواهد شد

آدرس پستی:گیلان.رشت

 پشتیبانی تلفنی   : ۰۹۱۱۸۱۷۷۲۲۶

پشتیبانی تلگرام :  jabefekrazad@

مدیر سایت :جابر فکرآزاد